О пројекту

На иницијативу Удружења грађана „Камерни хор Источно Сарајево“ Министарство просвјете и културе Републике Српске је препознало значај промовисања композиторског опуса Војина Комадине као нематеријалног музичког културног наслијеђа Републике Српске и Босне и Херцеговине, те финансијски подржало пројекат „Платформа Војин Комадина“.

Примарни циљ пројекта је формирање базе података о једном од оснивача Академије наука и умјетности Републике Српске и једном од најзначајнијих композитора Републике Српске и Босне и Херцеговине, Војину Комадини. База података садржи дигитализовану оставштину Војина Комадине, првенствено композиторски опус, с могућношћу oбогаћивања базе и другим музиколошким, теоријским и осталим материјалима (написи, текстови) Војина Комадине и о Војину Комадини. Кроз наведени вид јавног приступа нотне грађе Војина Комадине нуди се потенцијал који до тренутка финализације овог пројекта није постојао.

Обављен је исцрпан вишемјесечни истраживачки рад, те формирана база података о композиторском опусу, омогућен увид у Комадинин стваралачки рад.

Истовремено са наведеним интезивним радом одвијао се процес дигитализације прикупљене нотне грађе. У тој фази је значајну и драгоцјену помоћ пружио Архив Музичке продукције БХРТ-а, као и Народно позориште Сарајево.

Створени су услови за публиковање Сабраних дјела Војина Комадине.

У првој фази, публикована је једна збирка композиција, под називом „Вокална камерна музика“. Објављивању је претходио мукотрпни рад на уносу и уређивању (често врло сложене) нотне грађе у програмима за обраду нотног текста. Као извори за ово издање послужили су преписи Комадининих нотних рукописа и штампана издања Удружења композитора Босне и Херцеговине. Збирка композиција „Вокална камерна музика“ садржи готово комплетан вокални опус. Недостаје композиција „Макове пјесме“ за бас и оркестар, чији нотни запис, до тренутка окончања пројекта, није пронађен.

Имплементацијом наведених активности створени су базични услови за доступност, разумијевање, интерпретацију и све друге могуће видове дјеловања у оквиру музичког културног наслијеђа Војина Комадине.

Покретањем Платформе омогућено је обогаћење домаће извођачке сцене, истовремено и њено освјежење, креиран је озбиљан истраживачки корпус, неопходан за научно-истраживачки рад у области умјетности. Истовремено, успостављен је један значајан културни музички идентитет, идентитет који се даље може употријебити за међукултурални трансфер у оквиру међународне сарадње, итд. Ипак, најважнији сегмент Платформе – конкретан вид промоције културног наслијеђа произашао је из издавачке дјелатности, као егзактног и трајног споменика нематеријалног културног наслијеђа.