О нама

Удружење грађана „Камерни хор Источно Сарајево“ је основано у марту 2019. године. Оснивачи удружења су музички педагози који, поред примарног рада у умјетничким образовним установама – Музичкој школи и Музичкој академији, својим ваннаставним дјеловањем и активностима желе да  допринесу промовисању и унапређењу умјетничке, а прије свега хорске свјетовне и духовне музике тј.  свестраном развоју хорског стваралаштва кроз различите облике дјеловања, а нарочито кроз концертну, умјетничку, научну и стручну дјелатност,   едукативне програме, семинаре, јавне трибине, савјетовања, као и организовање хорских фестивала и такмичења. 2019. године Удружење је покренуло фестивал дјечијих хорова „Арабеске“ у Источном Сарајеву.

Чланови Удружења су диригент и бивши и садашњи чланови Камерног хора Смјера за црквену музику и појање Музичке академије Универзитета у Источном Сарајеву који имају богато искуство са учешћима на различитим хорским манифестацијама, фестивалима, такмичењима, концертима у земљи и иностранству.